CÉDRUS Református Egyesített Szociális Intézmény
Elérhetőség
6500 Baja, Pokorny u. 1-3.
cedrus@cedrusbaja.hu cedrus@diakonia.hu
Tel.: 79/321-552
   

CÉDRUS Református Egyesített Szociális Intézmény - Baja

"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük..." (Máté 7, 12.)

Szenvedélybetegek nappali ellátása

A Szenvedélybetegek nappali ellátása a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Baja, Pokorny J. u. 7. szám alatti telephelyén működő szakmai feladat.

Férőhelyek száma: 12 fő.     

  Nyitvatartási idő, munkanapokon:
 • hétfőn, szerdán és pénteken:        07.00 – 15.00 óráig
 • kedden és csütörtökön:                10.00 – 18.00 óráig

A szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatásai jelenleg térítésmentesen vehetők igénybe.

A szenvedélybetegek nappali ellátásának célja, hogy a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, illetve kiskorúságuk miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére biztosítson lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A szenvedélybetegek nappali intézményének feladata, hogy az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve, az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programokat szervezzen, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújtson.

A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat szervezünk, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek megfelelően az intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is hozzáférhetők.

A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekszünk az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkás igyekszik kapcsolatot tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.


SZOLGÁLTATÁSOK

 • tisztálkodási lehetőség
 • mosási és szárítási lehetőség
 • könyvtár használata
 • sajtótermékek igénybevétele
 • TV igénybevétele
 • hivatalos és személyi ügyek intézése
 • napi egyszeri alkalommal melegétel biztosítása
 • étel melegítésének, elfogyasztásának lehetősége
 • szociális ügyintézés
 • mentális segítségnyújtás
 • szükség szerinti egészségügyi ellátás megszervezése
 • a munkavégzés lehetőségeiről információ
 • albérleti és szálláslehetőségekről információ

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

A szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatjuk a szociális ellátás feltételeiről. Az ellátás igénybevételének feltétele az igénylő szakorvosának, kezelőorvosának az igénylő szenvedélybetegségéről szóló, a kérelem benyújtásakor 3 hónapnál nem régebbi szakvéleménye.

A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.