CÉDRUS Református Egyesített Szociális Intézmény
Elérhetőség
6500 Baja, Pokorny u. 1-3.
cedrus@cedrusbaja.hu cedrus@diakonia.hu
Tel.: 79/321-552
   

CÉDRUS Református Egyesített Szociális Intézmény - Baja

"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük..." (Máté 7, 12.)

Főzőkonyha, élelmezésvezető

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről (ebédről) gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy egészségi állapota indokolja, kérésére diétás étkeztetést biztosítunk.

Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk, amely a lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az igénybevételnek több módját biztosítjuk:

§  az étel kiszolgálását egyidejű helyben fogyasztással (Szabadság út 81., Telcs Ede u. 8.) az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára,

§  az étel elvitelének lehetővé tételét,

§  az étel lakásra szállítását.