CÉDRUS Református Egyesített Szociális Intézmény
Elérhetőség
6500 Baja, Pokorny u. 1-3.
cedrus@cedrusbaja.hu cedrus@diakonia.hu
Tel.: 79/321-552
   

CÉDRUS Református Egyesített Szociális Intézmény - Baja

"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük..." (Máté 7, 12.)

I.Gondozási központ

Az I. számú Gondozási Központ a személyes gondoskodás körébe tartozó két szociális alapszolgáltatást nyújt, melyek a következők: - Házi segítségnyújtás, - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
Házi segítségnyújtás

Szociális alapszolgáltatás, melynek keretében biztosítjuk: 

  • a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
  • b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
  • c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Gondozónőink napi szükséglet szerint nyújtanak segítséget az ellátást igénylő lakásán, Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Nemesnádudvar, Hajós, Szeremle területén.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítését vagy személyi gondozást kell nyújtani. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei szociális segítés vagy személyi gondozás keretében biztosíthatók.

Szociális segítés: - a lakókörnyezeti higiéné megtartásában való közreműködés, - a háztartási tevékenységben való közreműködés, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzetelhárításában történő segítségnyújtás, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Személyi gondozás: - az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - a gondozási és ápolási feladatok elvégzése, - és a szociális segítés feladatai.

Gondozónőink a napi munkavégzés során maximális odafigyeléssel és szakmailag felkészülten nyújtják az ellátottaink számára a személyi gondozási és szociális segítési feladatokat.

 

Képek
Nézze meg a képeket!

Képek (10 kép)

2021-04-12 11:54:56Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a szociális rászorultságot vizsgálni kell.
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

  • a) az egyedül élő 65 év feletti személyt
  • b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt, vagy
  • c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt  (ebben az esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni a háztartásban élő személyek számának meghatározásánál) ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

  • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését
  • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
  • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe: Baja, Bátmonostor, Bácsszentgyörgy, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hercegszántó, Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle, Vaskút, Hajós települések közigazgatási területe.
I.Gondozási központ elérhetősége

Telephely címe: 6500 Baja, Pokorny J.u.1-3.  
Telefonszám:  79/321-552/6 mellék  
     
Szakmai vezető: Puch Anikó  
Telefonszám: 06-30/678-7363  
E-mail:  puchaniko@cedrusbaja.hu  
     
Koordinátor: Németh Mária  
Telefonszám: 06-30/678-7359  
E-mail:   nemethmaria@cedrusbaja.hu